2019

Architektura

  • celkem 6 viladomů, v každém 10 bytových jednotek, celkem 60 bytů
  • struktura bytů od 2kk až 4kk
  • vstupy do nábřežních domů přímo ze stávajícího terénu u řeky Moravy
  • vjezd do nábřežního domu (dva samostatné bloky) z ulice Na Letné ze strany sídliště
  • z Ulice Demlova není žádný přímý vjezd do bytového domu

Zeleň a veřejný prostor

  • zachována stávající cyklostezka podél řeky Moravy
  • rozšířeno veřejné prostranství podél ulice Demlova, přidán zelený pás mezi chodníkem a bytovým domem (plotem)
  • veřejné prostranství podél řeky Moravy řešeno parkovým způsobem, bez terénních úprav s novými odpočinkovými zónami
  • zachovány stávající stromy ve veřejném prostranství podél řeky Moravy a mezi bytovými domy

1PROSTOR U ŘEKY / POHLED OD CYKLOSTEZKY K DOMŮM

Zachovány vzrostlé stromy a cyklostezka, nově v parkové úpravě s chodníkem a místem pro odpočinek.

2PROSTOR U ŘEKY / KŘIŽOVATKA DEMLOVA - NA LETNÉ

Nový chodník navazuje na okolí, prostor u řeky řešen parkovým způsobem.

3NÁBŘEŽNÍ DŮM / POHLED OD LÁVKY

Vjezd do nábřežních domů z ulice Na Letné ze strany sídliště.

4VILADOMY / POHLED Z NOVÉ ULICE

Nízkopodlažní domy zasazené do zeleně.

5 VNITROBLOK

Původní alej doplněna novou zelení vytváří kvalitní prostředí pro bydlení.